Tarih: 8.4.2020

Pembe Hayat Derneği, geçtiğimiz günlerde “2019 Yılında Translara Yönelik Gerçekleşen Hak İhlalleri Raporunu” yayımladı. Yayımlanan raporda, yapılması gereken düzenlemelere de yer veriliyor.

Sosyal Hizmet Uzmanı Şennur Ören ve Av. Emrah Şahin’e gelen başvurular ve medyaya yansıyan hak ihlalleri üzerinden hazırlanan 2019 hak ihlalleri raporu, translara yönelik işlenen hak ihlallerini derleyerek trans kimliklere yönelik işlenen suçları görünür kılmayı ve alana veri sunmayı hedefliyor. 2019 yılı boyunca transların maruz kaldığı hak ihlallerinden biri olan Örgütlenme Özgürlüğü’ne yönelik saldırı ve söylemler de getirilen yasaklar ve oluşan hak ihlalleri özelinde raporda yer alıyor.
 

“İlgili yasalarda doğrudan ve dolaylı ayrımcılık ve taciz tanımları yapılmalıdır!”

Transların 2019 yılı boyunca maruz kaldıkları hak ihlalleri derneğe gelen başvurular ve medyaya yansıyanlar üzerinden oluşturulurken, raporun sonuç kısmında ise yapılması gereken düzenlemeler yer almaktadır:
 
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın kanun önünde eşitliği düzenleyen maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibareleri eklenmelidir.
-Henüz onaylanmamış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek olarak 12 No’lu protokol onaylanmalıdır.
-Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kanun Tasarısı Taslağı Meclis gündemine alınmalıdır.
-Taslağın ayrımcılığı yasaklayan maddesine “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ibareleri eklenmeli, bu ibareler yasada tanımlanmalıdır.
-Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu görev ve yükümlülük alanlarına giren her somut olayı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli bir yaklaşımla ele almalıdır.
-Hukuk sisteminde ayrımcılık yasağını düzenleyen maddelere cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibareleri eklenmelidir.
-İlgili yasalarda doğrudan ve dolaylı ayrımcılık ile tacizin tanımları yapmalıdır.
-LGBTİ+’lerin örgütlenme ve ifade özgürlüğüne yönelik yasaklar kaldırılmalı, bu haklar güvence altına alınmalıdır.
-Nefret suçları ile ilgili düzenleme yaşam hakkı, beden bütünlüğü, eğitim, barınma gibi temel haklar ile nefret söylemini de kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
 

Nedir ek 12 No’lu Protokol?

Türkiye’nin de imzacı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek olarak yer alan ek protokoller, taraf ülkeler tarafından imzalanmasının ardından onaylanarak yürürlüğe girer. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan 12 No’lu ek, ayrımcılığın genel olarak yasaklanmasını söyler:
 
1. Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, ulusal ve sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensup olma, servet, doğum veya herhangi bir diğer statü bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır.
2. Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olduğu bu sözleşmeyi ve eklerini imzalamasına rağmen, ek protokolü onaylamamıştır.
 
2019 Yılında Translara Yönelik Gerçekleşen Hak İhlalleri raporuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek adını Alain Berliner’in yönettiği ve erkek bedeninde doğmuş bir kız çocuğun hikayesinin anlatıldığı Pembe Hayat (Ma vie en rose, 1997) adlı filmden almıştır.

BİZE YAZIN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

0312 433 85 17

0312 433 85 18

0532 462 17 05

bilgi@pembehayat.org