Tarih: 2011-06-11

İNSAN HAKLARINA AYKIRI DEĞİŞİKLİK İSTEMİYORUZ!

Travesti ve Transeksüellere Yönelik İnsan Hakları İhlallerinin Artmasından Korkuyoruz

Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayladığı "Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun"dan dolayı LGBTT(Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transeksüel) Bireylerin İnsan Hakları İzleme ve Hukuk Komisyonu olarak endişeliyiz.

Çünkü, Türk Ceza Kanuna göre fuhuş suç olmadığı halde travesti ve transeksüeller fuhuş yaptıkları gerekçesiyle keyfi göz altına alınıyor, evleri mühürleniyor, işkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar, Kabahatler Kanunu bahane edilerek hukuksuz bir şekilde 58 YTL para cezası kesiliyor, medya yoluyla deşifre ediliyorlar.

Geçen hafta da, İstanbul’da “Beyoğlu Polis Merkezinin önünden geçtiği” gerekçesiyle bir transeksüel arkadaşımız işkenceye uğradı.

Değişikliğin onaylanmasıyla, bu ve buna benzer insan hakları ihlallerinin artmasından korkuyoruz.

Haklarımız daha fazla ihlal edilmesin

Travesti ve transeksüeller sırf cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine maruz kalmaktadırlar. Mevcut yasalar travesti ve transeksüelleri insan hakları ihlallerine ve ayrımcılığa karşı korumazken, polisin ve jandarmanın yetkilerinin genişletilmesi, travesti ve transeksüel yurttaşların insan hakları ihlallerine daha çok maruz kalmasına, ayrımcılığa uğramasına neden olacaktır.

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda yapılan değişikliklerle, yaşama hakkı, kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkı, konut dokunulmazlığı hakkı, özel yaşamın gizliliği hakkı, örgütlenme özgürlüğü hakkı daha fazla ihlal edilecek.

Polisin, bir yurttaşı herhangi bir gerekçe göstermeden kimliğini ispata zorlaması, üzerini araması, "durdurma" adı altında fiilen gözaltına alması, suçu önleme gerekçesiyle evini basması, kaçtığı gerekçesiyle silahla vurma hakkına sahip olması, mahkeme kararı olmaksızın aramalar yapması, son derece keyfi değerlendirmelerle parmak izini alması, insan haklarına aykırıdır.

Demokratik ve özgür bir ülkede yaşamak istiyoruz

Demokratik ve özgür bir ülkede yaşamak istiyoruz. Demokratik ve özgür bir Türkiye için yasalarımızın da demokratik ve özgürlükçü olması gerekir.

Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanmasını istemiyoruz. Ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine karşı bizi koruyacak yasaların hayata geçmesini istiyoruz. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının tanımlanmasını talep ediyoruz.


LGBTT Bireylerin İnsan Hakları İzleme ve Hukuk Komisyonu
Kaos GL Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği
Kaos GL İzmir
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu

LGBTT İnsan hakları ihlalleri için iletişim:
lgbtthaklari@gmail.com

Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek adını Alain Berliner’in yönettiği ve erkek bedeninde doğmuş bir kız çocuğun hikayesinin anlatıldığı Pembe Hayat (Ma vie en rose, 1997) adlı filmden almıştır.

BİZE YAZIN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

0312 433 85 17

0312 433 85 18

0532 462 17 05

bilgi@pembehayat.org