Nedir?

Trans bireyler olarak nefret cinayetlerine maruz kalıyoruz.
Medyada transfobik nefret söylemi aynı yoğunluğu ile devam ediyor.
Kolluk kuvvetleri, trans bireylere yönelik transfobik şiddetine devam ediyor.
Adli birimler, katillerimizi ceza indirimleri ile ödüllendiriyor.
Yasa yapıcı ve karar vericiler, trans bireyleri görmezden geliyor, demokratik taleplerimizi dikkate almıyorlar.
Eğitim, istihdam, sağlık, hizmetlere erişim gibi alanlarda transfobik nefret ve ayrımcılık kol geziyor.
Seyahat özgürlüğümüz engelleniyor, ifade özgürlüğümüz kısıtlanıyor, toplumsal baskı, dışlanma ve şiddet ile karşılaşıyoruz.
Kısacası, trans olduğumuz için, sırf varoluşumuzdan dolayı "nefret" ediliyoruz !..

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği olarak, 2006 yılından bu yana trans bireylere yönelik gerçekleştirilen nefret suçlarına karşı devam ettirdiğimiz faaliyetlerimize, 22 - 28 Kasım 2010 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştireceğimiz "Nefret Suçları Mağduru Trans Bireyleri Anma Buluşması" ile devam ediyoruz.

Türkiye ve yurtdışından birçok akademisyen, hukukçu, sanatçı, yazar, milletvekili, gazeteci, insan hakları savunucusu ile, seks işçiliği, ayrımcı mevzuat, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, uluslararası trans hakları aktivizmi, politika, sanat, transfeminizm gibi alanlarda transfobiyi ve "nefret"i konuşacağız.

Türkiyeli trans insan hakları savunucuları olarak bir araya gelerek, ilk defa trans bireyler olarak kendi sorunlarımızı, bu sorunlara karşı taleplerimizi ve ileri dönem için geliştireceğimiz çözüm stratejilerini tartışacağımız "Trans Ağı Buluşması"nı gerçekleştireceğiz.

Ankara'daki üniversite kampüslerinde, üniversite LGBT gruplarının desteği ile "nefret"i tartışacak ve gençlerin transfobi ve nefret konusundaki taleplerini dinleyeceğiz.

Transfobi ve "nefret" konulu film gösterimleri ve sergiler ile toplumsal alanda bu konuların görünür kılınması ve tartışılmasını sağlamaya çalışacağız.

Transfobik "nefret"e karşı büyük bir yürüyüş gerçekleştirerek sorunlarımız ve taleplerimizi daha görünür kılacağız.

Kısacası, trans bireyler olarak var olduğumuzu, yaşadığımız sorunlara karşı daha demokratik, adaletli ve eşit bir dünya talebiyle, daha güçlü şekilde mücadele edeceğimizi göstereceğiz.

Bütün demokratik kitle örgütlerini, insan hakları savunucularını ve konuya duyarlı bütün toplumsal grupları ve temsilcilerini buluşmamıza davet ediyoruz