Trans Ergenler'de GNRH Uygulamasına İlişkin Hedef Gösterilen Bilim İnsanları Hk. Açıklama

Deprem sebebiyle rafa kaldırılan ve cinsiyet uyum süreçlerini de hedef alan transfobik anayasa değişikliği görüşmeleriyle birlikte komisyona davet edilen Ürolog Zeki Bayraktar’ın trans ergenlerin sağlığa erişim hakkını engellemeye yönelik bilim insanlarını hedef gösteren ve tranfobik medya organlarında kendine genişçe yer bulan söylemlerini kınıyoruz! “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye’de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale üzerinden trans ergenlerin güncel medikal ve bilimsel sağlık hizmeti alarak cinsiyet hoşnutsuzluğu konusundaki ruh sağlığını ve esenliğini olumlu anlamda etkileyen çalışmayı ‘’çocukların ameliyat edildiği’’ ifadesiyle çarpıtarak nefret söylemi yayan bu medya organlarını doğru ve güvenilir bilgiyi öğrenmeye ve teşebbüs ettikleri nefret suçunun farkında olmalarını öğrenmeye davet ediyoruz:

Cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan ergenlerde geri dönüşü olmayan ergenliğin ilerlemesine izin vermek, trans genç için ani ve yaşam boyu zararlı etkileri olabileceği düşünüldüğünde tarafsız bir eylem değildir. Uluslararası insan hakları perspektifinden bakıldığında, toplumsal cinsiyet çeşitliliğini, insan deneyiminin geniş çeşitliliği içinde normal ve beklenen bir değişiklik olarak kabul ederek, bir ergenin, toplumsal cinsiyet sağlığı hizmetlerine erişim de dahil olmak üzere sağlığı ve yaşamı hakkında kendi karar alma süreçlerine katılması temel hakkıdır. Dünya Trans Sağlığı Profesyonelleri Birliği’nin (WPATH) 8. güncel sürümü olan Bakım Standartları’nda (SOC-8) bu konuya ilişkin güncel ve bilimsel yaklaşımının dikkate alınması gerekmektedir.

Hedef gösterilen makalede söz konusu edilen uygulama; ergenliğin başlangıcında ortaya çıkan veya şiddetlenen, kalıcı, uzun süreli cinsiyet hoşnutsuzluğu öyküsü; hormon baskılayıcı müdahalesiyle kaybolan ya da yönetilebilen psikolojik, tıbbi veya sosyal sorunlar ve ebeveynler/bakım verenler tarafından müdahalenin başlatılması için destek sağlanması ve bilgilendirilmiş onam sağlanmasını da içeren kapsamlı ve disiplinler arası bir süreçtir.

Ergenlik, cinsiyet çeşitliliğine sahip gençler için cinsiyet kimliğinin gelişimi açısından kritik bir dönem olabilir. Ergenlik baskılayıcıları, cinsiyet olumlayıcı hormonlar veya her ikisini birden alan ve çocukluk cinsiyet hoşnutsuzluğuna sahip olan ergenlerle ilgili Hollanda'da yapılan boylamsal klinik takip çalışmaları, yetişkinlikte bu kişilerin hiçbirinin ergenlik döneminde aldıkları kararlardan pişman olmadığını bulmuştur. Yapılan diğer birçok çalışmadaki bulgular, ergenlik sürecinde uygulanan hormon baskılayıcılarının cinsiyet hoşnutsuzluğunun çözülmesi, gelişmiş psikolojik işlevsellik ve beden imajı memnuniyeti ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Başka bir çalışmada bu uygulamaya erişimi olmayan trans+ gençler, natrans akranlarına kıyasla daha düşük psikolojik işlevsellik gösterirken, ergenlik hormonu baskılayıcıları kullandıklarında akranlarından daha iyi işlevsellik sergilediler. Bu çalışmalar ışığında ve bütün olarak ele alındığında, veriler erken tıbbi müdahalenin - cinsiyet hoşnutsuzluğuna ve genel esenliğe odaklanan daha geniş ve disiplinler arası değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarının bir parçası olarak - bu tedavileri arayan birçok trans ergen için etkili ve yararlı olabileceğini göstermektedir.

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği olarak trans ergenlerde hormon baskılayıcı uygulamasına ilişkin hedef gösterilen bilim insanlarının ve trans ergenlerin sağlığa erişim hakkını savunan her türlü güncel ve bilimsel eylemin yanındayız. Transfobik nefret söylemi ve yanlış bilgiyi yaygınlaştırmaya çalışan her türlü hedef gösteren kişi ve kurumların karşısındayız. Trans ergenlerin sağlığa erişim hakkının gaspına yönelik Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği olarak trans ergenlerle dayanışmaya ve sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

 

PEMBE HAYAT LGBTİ+ DAYANIŞMA DERNEĞİ