Pembe Hayat, Şubat ayı boyunca toplam 229 danışmanlık verdi.

Danışmanlık hatları, Şubat ayında açık olduğu 26 gün boyunca:

134 Psikolojik Danışmanlık hizmeti verdi

Derneğin, Psikolojik Danışmanlık Departmanı altında, 64 kez yazılı danışmanlık verdi. Bu danışmanlıklardan 7’si depremden hayatta kalan lubunyalara sağlandı.

Psikolojik Danışmanlık Hattı açık olduğu 26 günde 55 kere telefon üzerinden psikolojik danışmanlık hizmeti sundu. Bu başvurulardan 25’i deprem sonrasi psikolojik ilk yardım ve psikolojik danışmanlık hizmetini içerdi.

Departman 10 kez çevrimiçi ve 5 kez yüz yüze  olmak üzere 15 seans ücretsiz psikolojik danışmanlık sağladı. Bu seanslardan 6’sı depremden hayatta kalan LGBTİ+lara sağlandı.

Başvurularda en çok başvuru alınan ilk üç şehir Ankara, Hatay, İstanbul olurken, danışmanlık konusu olarak deprem sonrası psikolojik ilk yardım ve cinsiyet uyum sürecinde bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık en sık başvurulan konular oldu.

Hukuki Danışma Hattı 95 danışmanlık desteği verdi

Hukuki Danışma Hattı; 10 kez yazılı danışmanlık, 42 kere telefon üzerinden danışmanlık hizmeti ve 16 dilekçe desteği sundu. Ocak ayı içerisinde en çok hukuki danışmanlık verilen konular; askerlik uyum süreci, hakaret ve cinsiyet uyum süreci oldu.

Dilek İnce üzerinden 20 kargo ile giysi yollandı. İki trans mahpusla mektuplaşıldı.

Deprem bölgesinden 46 başvuru alındı; 23' ü barınma ve güvenlik endişesi ve buna ilişkin talep; 20 kişiye giysi talebi; 3 kişiye de yerleşirken akran desteği verildi.