LGBTİ+ derneklerinden ortak açıklama: #SelinCiğerciYalnızDeğildir

11 LGBTİ+ Derneği, Selin Ciğerci'nin Konya'daki güzellik merkezinin açılışında yaşadığı linç girişiminie karşı açıklamada bulundu:
"Elinizi de dilinizi de bedenlerimizden ve yaşamlarımızdan çekin."


Açıklama Metni:
 

Hükümet yetkilileri, siyasiler ve bürokratların açıkça sistematik olarak hedef göstermeleri, toplumsal nefreti ve ayrımcılığı, şiddeti körükleyen dili dün kendini Konya’da yaşanan linç girişimiyle gösterdi. Trans bir kadın olarak açık kimliğiyle iş dünyasında kendine yer açmış, mücadeleci ve gururlu bir anne, bir iş kadını olan Selin Ciğerci, marjinal grupların da hedef göstermesiyle transfobik nefret saldırısı girişiminin hedefi oldu. 

Bizler, bu ülkenin vergi veren, haklarından Anayasal güvence ile faydalanmak için her gün mücadele eden translar, insan hakları savunucuları ve Selin’in dostları olan yurttaşlar olarak Selin Ciğerci Asla Yalnız Değildir diyoruz.

12 Mart 2023 Pazar günü, kendi markası olan güzellik merkezinin şube açılışı için Konya’da bulunan Selin Ciğerci’nin yaşadığı linç girişimi münferit bir olay değildir. Geçmişte İstanbul Ülker Sokak ve Ankara Esat Eryaman sürgünleri, bugün İstanbul Bayram Sokak ve İzmir Alsancak’ta transların yoğun olarak yaşadıkları semtlerde kolluk kuvvetlerinin taciz ve hukuksuz uygulamaları ile karşılaşan trans kadınlar olarak, transfobik nefretin bir devlet politikası haline getirildiğinin farkındayız.

Birlikte yaşama kültürünün tesis edildiği, demokratik mekanizmaların tam işlediği, eşit yurttaşlık ve hukuk devleti ilkelerinin güvence altında olduğu ülkelerde, kolluk kuvvetleri ve hükümet yetkilileri, nefret saldırılarını ve linç girişimlerini ifade ve toplanma özgürlüğü olarak değerlendiremezler. 

Transfobi toplumsal bir sorundur.

Kapsayıcı istihdam politikalarının olmadığı bir ülkede, kadınları erkek egemenliğine mahkum eden söylemlerin ve yasal engellemelerin iktidardaki siyasiler ağzıyla her gün dillendirdiği bir ülkede, kendi ayakları üzerinde çok sağlam duran, başarılı bir girişimci olarak insanlara istihdam imkanı yaratan Selin Ciğerci, toplumsal transfobinin körüklenmesi sonucu böyle bir hadiseyi yaşamıştır.

Bizleri sınırlı yaşam alanlarına ve yoksulluğa mahkum etmeye çalışan bu transfobik düzeni, zincirlerimizi kırarak ve elimizi attığımız her işte başarımızı ortaya koyarak, tıpkı Selin Ciğerci gibi direnerek, sarsmaya devam edeceğiz.

Trans Hakları İnsan Haklarıdır.

Ayrıştırılmış haklardan ya da imtiyazlardan bahsetmiyoruz. Bu ülkenin vergi ödeyen eşit yurttaşları olarak Anayasal güvence altında olan haklarımızdan eksiksiz ve kusursuz faydalanmak isteğimizi dile getiriyoruz.

Kendilerine göre kimin makul kimin aykırı yurttaş olduğuna karar veren siyasiler görmek istemiyoruz. Herkesi sadece yurttaşı gören, her yurttaşının da özel gereksinimlerini gözeten, hakkaniyeti sağlayan bir sosyal hukuk devletinde yaşamak istiyoruz.

Selin Ciğerci özelinde tüm translara karşı gerçekleştirilen ve sistematik transfobinin ürünü olan bu nefret saldırısının etkin soruşturulmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Elinizi de dilinizi de bedenlerimizden ve yaşamlarımızdan çekin. 


İmzacı LGBTİ+ Dernekleri:

17 Mayıs Derneği
Genç LGBTİ+ Derneği

Gökkuşağı Aileleri Derneği GALADER)
HEVİ LGBTİ+ Derneği
Kaos GL Derneği
Kırmızı Şemsiye Derneği

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği
LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG)
Mersin 7 Renk Derneği
Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği
Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)
ÜniKuir Derneği