“Tek bir çiçekle bahar gelmez, birlikte şanlanır dünya”

Diyarbakır’daki Newroz kutlamasında (21 Mart) LGBTİ+’lara yönelik yapılan saldırılara karşı, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nde bugün basın açıklaması düzenledi.

Keskesor Amed LGBTİ+ Oluşumu, Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği ve Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Komisyonu imzasıyla yapılan açıklamada, yaşananların bir güvenlik ihlali olduğu ve LGBTİ+lar için güvenli olmayan alanın hiç kimse için de güvenli olamayacağının altı çizildi. 

Açıklamanın tamamı şöyle:

BASINA VE KAMUOYUNA

2023 yılında da Amed Newroz alanı LGBTİ+’lar için güvenli değildi! 

Alandaki LGBTİ+’lar olarak yine örgütlü bir saldırının hedefi olduk!

Bizler, Amed’de depremden hayatta kalan LGBTİ+’lar, hem depremin etkilediği diğer illerden gelen hem de deprem dayanışması için Amed’de bulunan arkadaşlarımızla Newroz ateşini büyütmek ve bu zor süreçte birlik ve beraberliği yaşamak, yasımızı ve direnişimizi görünür kılmak için alandaydık.

2008 yılından bu yana örgütlü olarak katıldığımız Newroz kutlamalarında  pek çok kez, özellikle 2018 Newroz’undan beri sistematik olarak şiddete maruz kalıyoruz. Bu şiddetin boyutu her yıl giderek artıyor ve failler çeşitleniyor. Son birkaç yıldır LGBTİ+’lara yönelik gerçekleşen bıçaklı saldırıların yanında basına yansıyan videolardan da görüleceği üzere gökkuşağı bayrağını yakma girişimlerinin de eklendiğini ve bayrağın saldırganlar tarafından parçalandığını belirtmek istiyoruz.

2023 Newroz’unun hemen öncesinde bir grup tarafından sosyal medyada LGBTİ+lara ve belli siyasi yapılara yönelik tehdit içerikli paylaşımlarda bulunarak linç çağrısı yapıldığını bu sebeple de alan içinde özel güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini ifade ederek bu paylaşımlar hakkında Newroz Tertip Komitesi’ni bilgilendirdik, önerilerde bulunduk.

Malesef her şiddete maruz bırakıldığımız Newroz sonrası, hem kamuyla hem de Newroz Tertip Komitesi’yle alanda yaşadığımız şiddetin boyutlarını paylaşmamıza ve gerekli açıklamaları yapmamıza, güvenlik önlemleri talep etmemize rağmen bu seneki Newroz kutlamalarında da alanındaki güvenlik açığı nedeniyle örgütlü saldırganlara yönelik herhangi bir müdahale gerçekleşmedi.

Gökkuşağı bayraklarımızı henüz kaldırmışken sözlü ve fiziksel saldırılar başladı. Örgütlü bir grup bayraklarımızı hedef aldı ve yoğun bir arbede başladı. 3 kişi bıçakla saldırdı. Saldırganların takibi alan boyunca devam etti. Bıçaklı saldırılar süresince tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 5 kişinin telefonu çalındı.

Alanın sınırında kolluktan destek istemek zorunda bırakılan bazı arkadaşlarımıza kolluk tarafından Emniyet ve tertip komitesinin Newroz alanına dair almış oldukları ortak güvenlik kararı gereği müdahale edilemeyeceği ifade edildi.

Yaklaşık iki aydır deprem gündemiyle yaşamaya çalışırken ihmaller ve sahtekarlıklarla acımız ve yasımız daha da büyümüşken özellikle depremi yaşamış şehirler için 2023 Newroz’u hayati bir öneme sahipti. Ama alanda yaşadığımız şiddetin linçe dönüştüğünü,  her ne kadar belli bir grup bu saldırıları üstlenmiş görünse de fail profilinin çeşitli olduğunu Newroz alanında güvenlikten sorumlu üç görevlinin de failler arasında yer aldığını üzülerek söylememiz gerekiyor.

Newroz alanında yaşananlar büyük bir güvenlik ihlalidir. 

Newroz alanı LGBTİ+lar için güvenli değilse hiç kimse için güvenli değildir. Bu güvenlik açığı Newrozun direniş ve dayanışma ruhuna gölge düşürmüştür.

İnkar edilse de, yok sayılsa da Müslüman LGBTİ+’lar, Kürt LGBTİ+’lar, hem Müslüman hem Kürt LGBTİ+’lar vardır. Ayrıca Newroz Kürt ve Müslüman olmayan LGBTİ+’ların da Newrozudur.

Şiddete en açık topluluk olmaktan kaynaklı LGBTİ+’lara yönelik özel önlemlerin alınması şarttır.  

Bizler Keskesor Amed LGBTİ+ Oluşumu, Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği ve Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Komisyonu olarak Newroz alanında yaşanan şiddetin failleri hakkında hukuki işlem başlattığımızı ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Ve buradan toplumsal muhalefetin tüm bileşenlerine diyoruz ki: Gelin örgütlü şiddete karşı hep birlikte mücadele edelim. 

Önümüzdeki tüm Newrozlarda LGBTİ+ görünürlüğü yaratmaya, Newroz ateşinin yanında gökkuşağı bayrağımızı dalgalandırmaya hep birlikte devam edelim.

Tek bir çiçekle bahar gelmez, birlikte şanlanır dünya.        

NEWROZ PİROZ BE! 

Keskesor Amed LGBTİ+ Oluşumu

Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği 

Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Komisyonu