Ergenlerin sağlığa erişimi transfobik medyanın hedefinde

Yeni Şafak, trans ergenlere hormon replasman terapisi uygulamasını çarpıtarak hekimleri hedef gösterdi.

Yeni Şafak, 11 doktor ve öğretim görevlisini, trans ergenlere cinsiyet uyum ameliyatı ve hormon replasman terapisi uygulamasını çarpıtarak şöyle hedef gösterdi:

“Söz konusu çalışmaya imza atan doktorlar ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarını kanunsuzca yapan, danışanı henüz reşit olmadan hormon tedavisini başlatan psikiyatristler, 15-16 yaşlarındaki çocukları geri dönüşü zor olan bir yola sokarak hayatlarını karartıyor.”


Meclis Anayasa Komisyonu’nda 'ailenin yeniden tanımlanması' ayrımcı teklifinin uzman değerlendirmesi için LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığıyla tanınan Ürolog Zeki Bayraktar, Yeni Şafak haberinde bu sefer,  “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye’de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” başlıklı makaleyi yazan hekimleri hedef aldı. Bayraktar, söz konusu hekimlerin yaptığı cinsiyet uyum ameliyatlarını ve trans ergenlere hormon replasman terapisi uygulamasını çarpıttı.

Bayraktar haberde, devlet yetkililerine ve savcılara çağrıda da bulunarak,  LGBTİ+ düşmanı yasalar çıkarılması ve doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

“Örgütlü saldırı karşısında meslektaşlarımızın yanındayız”

İstanbul Tabip Odası (İTO), Ankara Tabip Odası (ATO) ve Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu (TTB Kadın) “meslektaşlarımızın yanındayız” açıklaması yaptı.

İTO, Yeni Şafak gazetesinin hedef göstermesiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Hakemli uluslararası bir dergide yayınlanan makeleleri nedeniyle meslektaşlarımız Yeni Şafak gazetesi tarafından yine hedef gösterildi. Bilimsel yazılara bilimsel yanıtlar verilir. Herhangi bir bilimsel itirazın olmadığı, etik kurul onayı alınarak yapılan bu bilimsel yayını, toplumda infial yaratmaya çalışan bir dille magazin malzemesi haline getirmeye hiçbir meslektaşımızın ve yayın organının hakkı yoktur. Bu örgütlü saldırı karşısında meslektaşlarımızın yanındayız” dedi.

TTB Kadın ise, “Uluslararası bir dergide yayınlanan makeleleri nedeniyle meslektaşlarımız Yenişafak gazetesi tarafından hedef gösterildi. Yargı, sık sık bilimden yana tutum alanlara saldıran, meslektaşlarımızı hedef gösteren, nefreti körükleyen basın organları hakkında gerekli adımları atmalıdır. Bilime ve yaşama yapılan bu saldırıların karşısında meslektaşlarımızın yanındayız. Bilimden, insandan, yaşamdan vazgeçmiyoruz!” açıklaması yaptı. 

“Uygulamalar tamamen yasal ve tıbbi gerekçelere uygun”

Yeni Şafak gazetesinin hedef gösterdiği İstanbul Üniversitesinden de (İ.Ü.) iddialara ilişkin yanıt geldi.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “uygulamaların tamamen yasal ve tıbbi gerekçelere uygun” olduğunu belirterek, İstanbul Tıp Fakültesi hastanesinde 2017’den beri kapsamlı bir kurul bulunduğu bilgisini verdi.

Kurulda; psikiyatrist, çocuk ve erişkin endokrinoloji, üroloji, adli tıp, kadın doğum uzmanlarının yer aldığına işaret eden Prof. Dr. Tükek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Birçok hastaneden yönlendirilen hastalar bu kurulda değerlendirildikten ve aile onamı alındıktan sonra tamamen yasal ve tıbbi gerekçelere dayandırılarak tedavi uygulanmaktadır. Bu işlemler cinsiyet değişimi değil, 18 yaşına kadar ara dönem hazırlık dönemi işlemleri olmaktadır. Sonuç olarak birçok üniversite hastanesinde olduğu gibi tıbbi gerekçelerle, kurul kararı ile yasal tedavi süreçleri uygulanmaktadır. Ülkemizde bu işi bilimsel platformda yapan kurulları hedef göstermek, onları değersizleştirmek merdiven altında bu işi etik dışı yapanlara prim sağlayacaktır. Cinsiyet hoşnutsuzluğu maalesef bazı ailelerin çok sorun yaşadığı bir konudur. Ve bunun çözüm yeri bilimsel kurullardır.”