Tarih: 2013-11-17

'İçişleri Bakanı Eşcinsellerden Özür Dilemeli ve İstifa Etmelidir!'

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 26 Aralık 2011'de Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada, her türlü ayrımcılık, nefret suçu, kurumsal şiddet, toplumsal dışlanma, temel haklardan yoksun bırakılma gibi birçok konuda hak ihlali yaşayan eşcinsel, biseksüel ve trans bireyleri hedef alan şu ifadeleri kullanmıştır: '… Bir gün o gerçeği yaşasalar, bir gün değil bir saat, on dakika yaşasalar biliyorum ne yapacaklar, ama kurtuluşu yok, şakası yok çünkü gidenlerden kurtulanların ifadesi her şeyi ortaya koyuyor. Ben söylüyordum, şimdi itirafçılar söylüyor. Domuz etinden, Zerdüştlüğe kadar, bilmem hangi ulustan kardeşlikten, çok özür dilerim eşcinselliğe kadar, her türlü namussuzluğun, ahlaksızlığın, gayriinsani durumun olduğu bir ortam…'

AK Parti Hükümeti, bir önceki kabinede Aile ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanı olan Selma Aliye Kavaf'ın açıklamalarını destekleyen, onun bir adım ötesine geçerek eşcinselliği 'namussuzluk, ahlaksızlık, gayriinsani durum'olarak niteleyen bir tavrı açıkça sahiplenmekte midir'
Türkiyeli eşcinsel, biseksüel ve trans bireyler olarak endişe içerisindeyiz. Hükümet, her seçim sonrasında bizzat Başbakan'ın ağzından dile getirdiği 'herkesin hükümeti'olma iddiasını terk etmiş ve eşcinsel, biseksüel ve trans bireyleri hedef almıştır.
LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) sivil toplum kuruluşları olarak özellikle trans bireylerin her gece polisler tarafından maruz kaldığı kötü muamele, işkence, keyfi gözaltılar ve keyfi yaptırım kararları konusunda yıllardır Hükümet'i uyarıyoruz. Bakan Şahin'in açıklaması sonrası anlıyoruz ki, Hükümet 'ahlaksız, namussuz ve gayriinsani'bulduğu LGBT bireyleri bilerek ve isteyerek hedef almaktadır ve LGBT bireylere yönelik ihlallere seyirci kalmaktadır.
Trans bireylerin linç edildiği, polisler tarafından işkence ve kötü muameleye tabi tutulduğu, LGBT bireylerin nefret cinayetleri sonucu öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. İçişleri Bakanı Şahin'in, güvenliklerinden sorumlu olduğu LGBT vatandaşları hedef alması, hakaret etmesi kabul edilemez! İçişleri Bakanı'nın asıl görevi LGBT bireyleri hedef alan cinayetler, saldırılar ve bizzat kendisine bağlı olan güvenlik kuvvetlerinin kötü muamelesi ve keyfi uygulamalarını durdurmak ve önlem almaktır.
Bakan Şahin'e sesleniyoruz: İnsanlar eşcinsel veya trans kimlikleri sebebi ile hunharca öldürülürken, sizin eşcinselliği 'namussuzluk, ahlaksızlık ve gayriinsani durum'olarak adlandırmanıza ve LGBT katillerini cesaretlendiren bu açıklamanıza sessiz kalmayacağız!
Hükümet'e sesleniyoruz: Ayrımcılığa karşı bütün vatandaşları eşit şekilde koruyacağı iddia edilen Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanun Tasarısı ve sığınmacılar/mülteciler ile ilgili düzenlemeler getiren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun Tasarısı Taslağı'ndaki ayrımcılık gözetilmeyecek zeminler arasından 'cinsel kimlik'ifadesini çıkaran İçişleri Bakanlığı'nı protesto ediyoruz! Başında eşcinsel, biseksüel ve trans vatandaşlara yönelik nefret söylemi yayan Naim Şahin'in olduğu bir İçişleri Bakanlığının, LGBT vatandaşlarının güvenliğini kesinlikle sağlayamayacağını biliyoruz. Açıkça ifade ediyoruz, LGBT vatandaşlar olarak kendimizi güvende hissetmiyoruz!
Sivil Anayasa Sürecine eşit katılımın konuşulduğu şu günlerde, İçişleri Bakanının yaptığı açıklamanın LGBT örgütlerin anayasaya katılım sürecinde önündeki bir engel olarak değerlendiriyoruz.
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i derhal eşcinsel, biseksüel ve trans vatandaşlardan özür dilemeye ve istifaya davet ediyoruz!
Hükümet'i de, kendi vatandaşlarına hakaret eden, ayrımcılık yapan ve açık şekilde nefret söylemi üreten İçişleri Bakanı'nın söylemleri dolayısı ile özür dilemeye davet ediyoruz!
Hükümet'i, eşcinseller, biseksüeller ve trans bireylerle ilgili toplumu kin ve düşmanlığa itecek açıklamalarından vazgeçmeye davet ediyoruz!
İçişleri Bakanı ve Hükümet yetkililerinin 'çok özür dilerim, eşcinsellik'şeklinde ifade ettiği ve ağızlarına bile almaktan çekindiği eşcinsel, biseksüel ve trans kimliklerimizi sahipleniyoruz!
Eşcinsellik, biseksüellik ve trans kimlikler hastalık, günah, namussuzluk, ahlaksızlık veya gayriinsanı bir durum değildir.
Eşcinseliz, biseksüeliz, transız ve bu kimliklerimizden utanmıyoruz; onur duyuyoruz!

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu

[Koalisyon Bileşenleri: Hebun Diyarbakır LGBTT Oluşumu; İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği; Kadın Kapısı; Kaos GL; Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği; MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu; Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği; Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Derneği; Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Araştırmaları Derneği; Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi; Voltrans Trans Erkek İnisiyatifi]

Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek adını Alain Berliner’in yönettiği ve erkek bedeninde doğmuş bir kız çocuğun hikayesinin anlatıldığı Pembe Hayat (Ma vie en rose, 1997) adlı filmden almıştır.

BİZE YAZIN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

0312 433 85 17

0312 433 85 18

0532 462 17 05

bilgi@pembehayat.org