Tarih: 2013-11-17

Trans Aktivistlere Hapis Cezası:Suçunuz Travesti Olmak Basına ve Kamuoyuna;

Trans İnsan Hakları Savunucuları Hapis Cezasına Çarptırıldı, Saldırgan Polisler ise Cezasız!..
19 Haziran 2010'da Pembe Hayat Derneği kurucusu 3 trans insan hakları savunucusu, Esat Polis Karakolu'na bağlı polisler tarafından, araçlarının içerisinde seyir halindeyken hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmak istenmiştir. Polisin, her gün trans bireylere yönelik bu keyfi uygulaması karşısında, seyahat özgürlüklerinin engellendiği, Kabahatler Kanunu'nun keyfi ve yasal sınırları aşılarak uygulandığı ve Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nda belirtilen hakların kötüye kullanıldığı iddiasıyla gözaltına alınmayı reddeden Pembe Hayat üyeleri, polis tarafından şiddet uygulanarak gözaltına alınmıştır.
Şiddete ve hakarete uğrayan trans insan hakları savunucularının saldırgan polisler hakkında ilgili savcılığa yapmış oldukları suç duyuruları dikkate alınmazken, şiddeti uygulayan polislerin yapmış oldukları suç duyuruları sonuç vermiş ve savcılık tarafından 3 insan hakları savunucusu hakkında ´´polise direnme´´, ´´hakaret´´ ve ´´kamu malına zarar´´ iddiasıyla kamu davası açılmıştır. 26.10.2011 tarihinde sona eren davada ise Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi savunucular hakkında hapis cezası kararı vermiştir.
Pembe Hayat Derneği Başkanı Buse Kılıçkaya ´´polise direnme´´ iddiasıyla 5 ay hapis cezasına çarptırılırken, Dernek Başkan Yardımcısı Derya Tunç yine ´´polise direnme´´ iddiasıyla 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Dernek üyesi Naz Güdümen ise, ´´hakaret´´ iddiasıyla 1 yıl, ´´polise direnme´´ iddiasıyla 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.
Trans bireylere yönelik kolluk kuvvetleri tarafından, yasal mevzuat zorlanarak veya dikkate alınmayarak uygulanan keyfi idari para cezaları, gözaltılar veya kötü muamele ve şiddet cezasız kalmakta; bu durum karşısında mağdur olan trans bireyler ve özellikle hak savunucuları sürekli şekilde kolluk kuvvetleri tarafından dava açılarak caydırılmaya çalışılmaktadır.
Kamuoyunda tanınan ve yıllardır trans bireylerin insan haklarının korunması ve hak ihlallerinin görünür kılınması konusunda aktif çalışmalar yürüten Buse Kılıçkaya ve Derya Tunç'a verilen hapis cezaları kabul edilemez!
Kolluk kuvvetlerinin, trans bireylere yönelik polis şiddetini görünür kıldıkları ve bunu engellemeye çalıştıkları için hedef seçtiği ve Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nin polisin ifadelerini esas alarak mağdur ettiği iki insan hakları savunucusuna yönelik bu karar, BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi'ni açıkça ihlal etmektedir. Aynı şekilde, kolluk kuvvetlerinin trans bireylere yönelik kötü muamele ve şiddeti ile görev sınırlarını aşan keyfi uygulamaları, yargı organlarının ise önyargılı ve ayrımcı tutumu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, AİHM içtihatları ve bizzat T.C. Anayasası ve yasalarının görmezden gelindiğinin kanıtıdır.
Verilen karar, tek bir mesaj vermektedir: ´´Kolluk kuvvetleri, size kötü muamele ve şiddet de uygulasa, görev sınırlarını aşan uygulamalarda da bulunsa, sesinizi çıkarmamalısınız. Aksi takdirde, hapis cezasına çarptırılırsınız!´´ Bu karar aynı zamanda, ilgili polislerin trans insan hakları savunucularını zorla gözaltına alırken dillendirdikleri ´´suçunuz travesti olmak´´ anlayışının adalet sistemi tarafından da onaylanması anlamına gelmektedir!
Her gün ayrımcılık, nefret suçları, polis şiddeti ve toplumsal dışlanma pratikleri ile karşılaşan trans bireyler, haklarını aradıklarında yeniden mağdur haline dönüştürülmektedir. Bu uygulama, Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin ve demokrasi anlayışının ne derece taraflı ve dolayısıyla yetersiz olduğunun kanıtıdır.
Bu adaletsizliğe karşı Türkiye'deki ve yurtdışındaki bütün insan hakları savunucularını, demokratik kitle örgütlerini ve vatandaşları bu transfobik ve taraflı karara karşı dayanışmaya çağırıyoruz.
Transfobik polis ve adalet sistemi istemiyoruz!.. İnsan hakları savunucularının göz göre göre şiddete uğraması ve hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kalmayacağız!.. Trans bireylere yönelen kurumsal şiddet ve adil olmayan yargılamayı protesto ediyoruz. Yetkilileri derhal bu konuda adım atmaya ve mağdur edilen Pembe Hayat Derneği yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen kararı değiştirmeye çağırıyoruz.
Saygılarımızla,
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Destekçiler:
Ankara Sosyalist Feminist Kolektifi
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
feministBiz
Hebûn Diyarbakır LGBTT Oluşumu
İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi
İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği
Kadın Dayanışma Vakfı
Kaos GL Derneği
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği
MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu
ODTÜ LGBT Dayanışması
Pozitif Yaşam Derneği
Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Derneği
Sosyal Politikalar ve Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Araştırmaları Derneği (SPoD)
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Voltrans Trans Erkek İnisiyatifi
[Pembe Hayat: 0312 4338517 pembehayat@pembehayat.org]

Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek adını Alain Berliner’in yönettiği ve erkek bedeninde doğmuş bir kız çocuğun hikayesinin anlatıldığı Pembe Hayat (Ma vie en rose, 1997) adlı filmden almıştır.

BİZE YAZIN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

0312 433 85 17

0312 433 85 18

0532 462 17 05

bilgi@pembehayat.org