Tarih: 22.11.2022

20 Kasım’da Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde, LGBTİ+’ları hedef gösteren nefret mitingine karşı Diyarbakır’dan baro, dernek, sendika ve meslek örgütleri ortak açıklama yaparak birçok kentte düzenlenen LGBTİ+ karşıtı yürüyüşe tepki gösterdi.

Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu ve Kadın Hakları Merkezi, Rosa Kadın Derneği, Dayanışmanın Kadın Hali Derneği, İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu, TMMOB Amed İl Koordinasyonu Kadın Komisyonu, Diyarbakır Tabip Odası Kadın Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği, ÖHD Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu, KESK Amed Kadın Meclisi, “Nefrete karşı LGBTİ+’ların yanında olduğumuzu ve nefret suçlarını kınadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

Kurumlar, ortak açıklamalarında 2015’ten beri LGBTİ+’ların eylem ve etkinliklerinin yasaklandığını da hatırlatarak şöyle devam etti:

“Devletin, Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi gereği cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı önleme, nefret politikalarıyla mücadele etme yükümlülüğünü bir kez daha vurguluyor, nefret yürüyüşlerinin ise Anayasa’nın 34. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. Maddesinde yer alan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kapsamında olmadığını hatırlatıyoruz.”


Açıklamanın tam metni şöyle:

“Ülkede yükselen antidemokratik iklimin etkisiyle 2015 yılından itibaren onur yürüyüşleri başta olmak üzere LGBTİ+ların tüm eylem ve etkinlikleri kamu makamı tarafından sistematik olarak yasaklanmaya başlamıştır. Etkinlikleri yasaklayan kamu makamları, "kamu düzeni" "genel ahlak" "genel sağlık" gibi muğlak ifadelere başvurarak LGBT+ların örgütlenme ve toplanma hakkını ihlal etmekte, eylem ve etkinliklere katilim gösterenler işkence ve kötü muamele ile gözaltına alınmaktadır. LGBTI-ların başta yaşam hakka olmak üzere adalete ve sağlığa erişim ile çalışma ve eğitim hayatında yaşadığı hak ihlalleri görünmez kılınmakta, varoluşları kriminalize edilmektedir.

Türkiye'de örgütlenen homofobik ve transfobik nefret gruplarının baskısıyla İstanbul Sözleşmesi'nin Sözleşmede geçen cinsel yönelim ibaresi bahane edilerek Cumhurbaşkanı tarafından bir gecede yürürlükten kaldırılması ile üst düzey devlet yöneticilerinin nefret söyleminde bulunmaktan çekinmemesi nefretin geldiği boyutlan açıkça göstermektedir.

Üst düzey devlet yöneticilerinin nefret söylemlerinden güç alan nefret gruplan, İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldikten sonra yürüyüş gerçekleştirmiştir. Söz konusu nefret yürüyüşüne çağrı, kamu spotu olarak bir kamu kurumu olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK)'ün sitesine yerleştirilmiştir. Nefret yürüyüşleri. İstanbul'daki buluşmadan sonra Türkiye'nin pek çok kentine yayılmıştır. Yaşanan tüm hukuksuzluklara rağmen siyasi iktidar, nefret yürüyüşlerini engelleme yükümlüğünü yerine getirmediği gibi LGBT+ların aileyi yıktığı iddiasıyla Anayasa'nin 41. maddesinde dahi değişiklik yapmak istemektedir.

Nefret yürüyüşleri ve kamu makamlarının nefret yürüyüşlerine yönelik tutumlarından sonra LGBTİ+ların şiddete dana açık hale geldiği görülmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir, Urfa ve Antep'te gerçekleştirilen nefret yürüyüşlerinin LGBT+lara yönelik olumsuz etkileri pek çok rapora yansımasına rağmen bugün Diyarbakır'da da nefret yürüyüşü gerçekleştirilmek istenmektedir.

Bizler bu metinde imzası olan kurumlar;

Devletin, Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi gereği cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı önleme, nefret politikalarıyla mücadele etme yükümlülüğünü bir kez daha vurguluyor, nefret yürüyüşlerinin ise Anayasa'nın 34. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. Maddesinde yer alan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kapsamında olmadığını hatırlatıyoruz.

Nefrete karşı LGBTI+ların yanında olduğumuzu ve nefret suçlarını kınadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”


Açıklamada imzası bulunan STK’lar şöyle:

1. Diyarbakır Barosu LGBTI+ Hakları Komisyonu

2. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi

3. Rosa Kadın Derneği

4. Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (DAKAHDER)

5. İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu

6. TMMOB Amed İl Koordinasyonu Kadın Komisyonu

7. Diyarbakır Tabip Odası Kadın Komisyonu

8. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği

9. ÖHD Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu

10. KESK Amed Kadın Meclisi

 

Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek adını Alain Berliner’in yönettiği ve erkek bedeninde doğmuş bir kız çocuğun hikayesinin anlatıldığı Pembe Hayat (Ma vie en rose, 1997) adlı filmden almıştır.

BİZE YAZIN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

bilgi@pembehayat.org