Tarih: 21.04.2022

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun LGBTİ+’ları hedef gösterdiği söylemlerine karşı açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, LGBTİ+’lara yönelik hedef göstermelerine ve son yaptığı açıklamada; eşcinsel evliliklerin hukuken tanınması taleplerine karşılık olarak sembolik “lut kavmi” söylemiyle LGBTİ+’ların “helak olacağı” göndermesinde bulunması üzerine Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

LGBTİQ+’LAR MÜSAMAHA DEĞİL, YAŞAMAK, HEDEF GÖSTERİLMEMEK, AYRIMCILIĞA UĞRAMAMAK VE HAKLARINA ERİŞMEK İSTİYOR!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, LGBTİQ+’lara yönelik sistematik olarak gerçekleştirdiği hedef göstermelerinin sonuncusunda, eşcinsel evliliklerin hukuken tanınması taleplerine karşılık olarak sembolik “lut kavmi” söylemiyle LGBTİQ+’ların “helak olacağı” göndermesinde bulunmuştur.

Devlet yöneticileri tarafından LGBTİQ+’ların hedef gösterilmesinin ve nefret söylemlerinde bulunulmasının sonucunda, LGBTİQ+’lara karşı gerçekleştirilen şiddet eylemleri artmaktadır. Söz konusu söylemler hem şiddet faillerinin eylemlerine meşruiyet zemini oluşturmakta, hem de herhangi bir yaptırıma maruz kalmayacaklarına dair güvence sağlamaktadır.

LGBTİQ+’lar, her insan gibi insan onuruna yaraşır yaşamlar sürme, kendilerini gerçekleştirme ve LGBTİQ+ olmayan kişilere tanınan haklardan eşit şekilde faydalanma haklarını haizdirler.

Yürütme erki, sahip olduğu yetkiler ve bulunduğu konumun getirdiği vazifeler ile önemi dikkate alındığında; ulusal mevzuat, taraf olunan tüm uluslararası anlaşmalar ile insan hakları ilkeleri gereğince, nefret söylemlerinde bulunmamak ve ayrıştırıcı dil kullanmamak ve kapsayıcı olmak mecburiyetindedir.

LGBTİQ+ Hakları İnsan Haklarıdır.

Vardık, varız, var olacağız!

ANKARA BAROSU LGBTİQ+ HAKLARI MERKEZİ

 

Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek adını Alain Berliner’in yönettiği ve erkek bedeninde doğmuş bir kız çocuğun hikayesinin anlatıldığı Pembe Hayat (Ma vie en rose, 1997) adlı filmden almıştır.

BİZE YAZIN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

0532 462 17 05

bilgi@pembehayat.org