Tarih: 05.11.2021

Fotoğraf: Özge Karlık / csgorselarsiv.org

Doktorluktan hukuka aykırı bir şekilde men edildiğini sosyal medya üzerinden duyuran Doktor Larin Kayataş’a, “3 ay görevden uzaklaştırma” verilmesi üzerine açtığı iptal davası sonuçlandı. 
 
Maruz bırakıldığı sistematik mobbing ve baskının, disiplin soruşturmalarının ardından memuriyetten men edilen ve hekimlik görevine son verilen Dr. Larin Kayataş’ın, “3 ay görevden uzaklaştırma” işlemi için açtığı dava sonuçlanarak, hukuka aykırı bulundu.
 
Kayataş, açtığı iptal davasının sonucunu “Umarım şimdiki davadan da aynı sonucu alırım!” diyerek paylaştı:
 
“Uyuşmazlık konusu olayda Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisinde doktor olarak görev yapan davacı hakkında sosyal medyasında pornografik konuşmalar ve hareketleri olduğu yönünde yapılan şikayet üzerine, davacının sosyal medya yazışmalarının incelenerek cinsel içerikli konuşmalar ve hareketlerinin yer aldığı, özel hayatına ilişkin mahremiyetlerini açık bir şekilde sosyal medyada dışa vurduğu, kullandığı cümlelerin memurluk sıfatı ile bağdaşmadığı gibi hekimlik mesleğine de gölge düşürdüğünden bahisle, görevden uzaklaştırılmasına ilişkin dava konusu işlem tesis edilmiş ise de; söz konusu durumun disiplin soruşturmasına konu olabileceği, davacının görevine devam etmesinden doğacak sakıncanın veya soruşturmanın sağlıklı yapılmasını etkileyeceği yönünde bir sebebin de belirtilmediği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 550,50 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere 30/09/2021 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.”

Ne olmuştu?
 
Dr. Larin Kayataş, sosyal medya hesabından bir yıldır maruz bırakıldığı sistematik mobbing ve baskının, disiplin soruşturmalarının ardından memuriyetten men edildiğini ve hekimlik görevine son verildiğini açıklamıştı.
 
Dr. Kayataş yaşadığı durumla ilgili, atandığı günden sonra bir hastane personelinin kendisini “hal ve hareketlerini genel ahlaka uygun görmediği” için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet ettiğini ve atandıktan bir ay sonra üç ay görevden uzaklaştırıldığını aktarmıştı. Görevine tekrar döndükten sonra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün disiplin soruşturmasını sürdürdüğünü belirten Dr.Kayataş, bir yıllık bir sürecin sonunda önce kınama cezası aldığını sonra memuriyetten men edilerek hekimlik görevine son verildiğini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

 
Fotoğraf: Özge Karlık / csgorselarsiv.org

Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek adını Alain Berliner’in yönettiği ve erkek bedeninde doğmuş bir kız çocuğun hikayesinin anlatıldığı Pembe Hayat (Ma vie en rose, 1997) adlı filmden almıştır.

BİZE YAZIN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

0312 433 85 17

0312 433 85 18

0532 462 17 05

bilgi@pembehayat.org