Tarih: 20.03.2021

Serra Akcan / csgorselarsiv.org

Cumhurbaşkanlığı’nın İstanbul Sözleşmesi’nin feshedildiğine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi. Bugün (20 Mart) Resmi Gazete’de yayınlanan kararla sözleşme feshedildi.

Cumhurbaşkanı imzalı kararın tam metni:

3718 sayılı kararda; "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

“Bu karar yok hükmündedir”

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre;

15.07 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan " Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde " Cumhurbaşkanına  Uluslararası Sözleşmelerin fesih etme yetkisi verilmemiştir.

20/03/2021 tarih, 31429 sayılı Resmi  Gazetede yayınlanan 3718 sayılı kararda işe "sözleşmenin feshedildiği" belirtilmiştir. Bu karar yok hükmündedir ve 24 Kasım 2011 tarihinde TBMM tarafından onaylanan Istanbul Sözleşmesi yürürlüktedir.
 

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği olarak hukuksuzca alınan bu kararın karşısındayız. Haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşam hakkımızı, temel hak ve özgürlüklerimizi yok sayan bu kararı kabul etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!


 

Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek adını Alain Berliner’in yönettiği ve erkek bedeninde doğmuş bir kız çocuğun hikayesinin anlatıldığı Pembe Hayat (Ma vie en rose, 1997) adlı filmden almıştır.

BİZE YAZIN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

0312 433 85 17

0312 433 85 18

0532 462 17 05

bilgi@pembehayat.org