Berfu Şeker, Feminist Bellek’e “Transgender” kavramını yazdı

Berfu Şeker, Feminist Bellek’e “Transgender” kavramını yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

“Transgender, cinsiyet kimliği ve ifadesi ile ilgili bir terim olmakla birlikte, toplumsal cinsiyet kavramının sınırlarını sorunsallaştırarak genişleten kavramsal tartışmalara yol açmıştır. Ayrıca bu terim, heteronormativite ve patriyarkaya karşı sınır ötesi trans hareketlerinin de oluşumuyla, trans hakları için uluslararası insan hakları standartlarının oluşturulmasından öz belirlenim (self-id) yasalarına kadar pek çok kazanım elde etmiş politik bir mücadeleyi ve tarihini de simgeler.”

...
“Türkiye’de de devletin türlü ayrımcılık ve şiddetine maruz kalan translar, 40 yılı aşkın bir süredir haklara erişim ve eşitlik için büyük bir mücadele yürütmektedir. 1980 darbesi sonrasında trans
seks işçileri İstanbul’dan sürgün edilmişler, İçişleri Bakanlığının “erkeklerin kadın kıyafetiyle” gece kulüplerinde sahneye çıkmasını yasaklamasıyla birlikte tüm bu baskılara karşı translar örgütlenmeye başlamışlardır.”

...

“Trans seks işçileri 1990’lı ve 2000’li yıllarda da polis şiddetinin hedefi olmuş, İstanbul’da Pürtelaş Sokak ve Ülker Sokak, Ankara’da Eryaman başta olmak üzere yaşadıkları ve çalıştıkları mahallelerden sürgün edilmişlerdir. 2000’li yıllarda Pembe Hayat, Voltrans ve İstanbul LGBTT gibi trans öz örgütlenmeleri kurulmaya başlanmış, 2010 senesinde ilk Trans Onur Yürüyüşü düzenlenmiştir.”

...

“Bugün Türkiye devletinin toplumsal cinsiyet karşıtı, otoriter ve muhafazakâr politikaları eşitlik ve özgürlük mücadelesinin kazanımlarının önüne geçmeye çalışsa da, 8 Mart 2022 Feminist Gece Yürüyüşü’nün gösterdiği üzere, feministlerin ve transların özgürlük mücadelesi ne trans dışlayıcı sağ ideolojilerin, ne de polis baskısının durduramayacağı kadar güçlü ve muvaffaktır.”