Avrupa LGBTİ+ Aileleri Ağı, “Ailelerin Manifestosu” ile çağrıda bulundu

Avrupa LGBTİ+ Aileleri Ağı (ENP), ‘tüm’ kurumlara çağrıda bulunarak, “Avrupa’daki trans ve cinsiyet çeşitliliğine sahip çocuk ve gençler ne durumda?” projesi kapsamında, “Ailelerin Manifestosu” başlıklı manifesto yayınladı.
Avrupa’da LGBTİ+ aileleri dernekleri ve resmi olmayan gruplar için bir şemsiye kuruluş olan ENP, daha görünür hale gelen trans ve cinsiyet çeşitliliğine sahip çocuk ve gençler için yayınladığı Manifesto için, "Tüm AB ülkelerinde açık ve sağlam bir mevzuatın olması için güçlü bir mesaj göndermemiz son derece acildir" dedi.
ENP; Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Çocukluk Hakları ile ilgili komiteler ve organlar da dahil olmak üzere TÜM kurumlara çağrıda bulunarak; politika yapıcıları ve önemli paydaşları, Avrupa'daki trans çocukların ve gençlerin yaşamlarını dönüştürmede kilit rol oynayabilecek cesur eylemler ortaya koymaya çağırdı.

ENP, Manifesto’yu yayınlarken İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 1. maddesine de dikkat çekti:

“Tüm insanlar onur ve haklar bakımından özgür ve eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhu içinde hareket etmelidirler.”

*ENP, 12 maddeden oluşan Manifesto’da, çağrı yaptığı kurumlara taleplerini iletiyor. Manifesto’dan satır başları şöyle:

Trans çocukların ve gençlerin cinsiyet kimliklerini tayin etme hakkı tanınmalı ve bu hak, trans çocukların ve gençlerin tıbbi teşhis, ameliyat veya mahkemedeki prosedürlere gerek kalmadan, atanmış cinsiyetlerini ve atanmış adlarını değiştirme hakkını garanti eden sağlam mevzuat yoluyla korunmalıdır.

“Sağlık Hakkı”na uygun olarak beden uyum süreci merkezleri kurulmasını talep edin. 

Beden uyum sürecindeki aşamaların (ergenlik blokerleri ve hormon replasman terapisi) uluslararası direktifler tarafından önerilen kılavuzlara uygun olarak reçete edildiğinden emin olun. 

Bir kişinin cinsiyet kimliğini, cinsiyet ifadesini veya cinsel yönelimini heteroseksüel ve cisgender normlarıyla uyumlu hale getirmek için değiştirmeye çalışan her türlü dönüşüm terapisini yasaklayın.  

Manifestonun tamamının ingilizce versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.