Adana Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu kuruldu

Adana Barosu'nda, 83 avukatın yazılı başvurusuyla LGBTİ+ Hakları Komisyonu kuruldu.

Adana Barosu’nda LGBTİ+ Hakları Komisyonu; LGBTİ+ haklarının  ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde  tanınması, korunması, uygulanması, geliştirilmesi, farkındalığın arttırılması, LGBTİ+’ların hak taleplerinin görünür kılınması açısından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma  yapmak  üzere 83 avukatın yazılı başvurusuyla kuruldu.

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği olarak işbirliği toplantısı gerçekleştirdiğimiz Adana Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu, Adana'da ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğrayan LGBTİ+’lara hukuki destek sağlayarak erişim alanını genişletmek ve LGBTİ+ hakları konusunda farkındalığı artırmak için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı planlıyor. İlk adım olarak, Baro’da LGBTİ+’lara yönelik farkındalığı artırmak ve terminolojiyi öğrenmek için kurum içi eğitimler düzenleyecek olan Komisyon, ayrıca Baro’nun Kadın Hakları Merkezi’nde olduğu gibi, LGBTİ+’ların herhangi bir hak ihlali yaşaması durumunda ulaşacakları danışma/acil destek hattı da kuracak.

Cinsiyet kimlikleri nedeniyle toplumsal yaşamda karşılaşılan tüm ekonomik, siyasi, ideolojik ve hukuki eşitsizliklerin güncel mücadele anlamında yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgulayan Komisyon; LGBTİ+’ların haklarını savunmak için çalışmalarına devam edeceklerini ve umutlarının, olumlu sonuçlar elde etmek olduğunu açıkladı.