20 Kasım Platformu: “Nefret suçu mağduru translar isyanımızdır”

20 Kasım Platformu, Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde basın açıklaması yapmak ve Nefret Suçu Mağdurlarını anmak üzere İzmir Barosu önünde buluştu.

20 Kasım Platformu, “Trans cinayetleri politiktir. Nefret suçu mağduru translar isyanımızdır” yazılı pankart ile basın açıklamasını okudu. 

Platform açıklamada, “Bizi yok sayanlara; yaşama, barınma, çalışma, eğitim, sağlık haklarımızı gasp edenlere itaat etmiyor, haklarımıza yönelik olan bu saldırılara karşı varlığımızı kutluyor ve mücadelemizi büyütüyoruz” diyerek, “susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz”, “nefrete inat yaşasın hayat”, “ trans intiharları politiktir”,  trans cinayetleri politiktir” sloganları attı. 

 

Açıklamanın tam metni:

Bizler, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü'nde; "Nefrete İnat Yaşasın Hayat!" diyerek, transfobik ve LGBTİ+fobik düzene karşı bir araya gelmiş LGBTİ+larız. 

20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü; Kasım 1998'de trans kadın Rita Hester'in Abd Boston'da kendi evinde göğsüne aldığı 20 bıçak darbesiyle katledilmesinden 1 yıl sonra trans aktivist Giveyndolin En Smith'in Ölülerimizi Anmak isimli web projesini başlatması ile ortaya çıktı. İzmir 20 Kasım Platformu olarak biz de Rita Hester'in ve katledilen bütün trans+'ların hesabını sormaya, transfobiye karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Son dönemde translara yönelik artan polis-bekçi şiddetinin ve artan transfobinin kaynağının, nefret politikaları üreten ve LGBTİ+ dışlayıcı uygulama ve söylemlerle LGBTİ+ları kriminalize eden erkek devlet olduğunu biliyoruz. İstanbul’da Yesevi Alperenler Derneği’nin ve 150 sözde STK’nın “Fikirde birlik ve mücadele platformu” adı altında bir araya gelerek gerçekleştirdiği ilk nefret yürüyüşünden sonra Urfa, Konya, Ankara ve İzmir'de de nefret mitinglerinin gerçekleşmesi buna bir örnektir. Sözde "aile platformları" adı altında örgütlenenlerin güçlerini transfobik devletten aldığı çok açık. Cisheteroseksist ve erkek iktidarın kutuplaşma yaratarak LGBTİ+’ları hedef haline getirdiği ve siyasal rant elde etmeye çalıştığı bu nefret dolu siyaseti çok iyi tanıyoruz! 

NEFRETE İNAT YAŞASIN HAYAT 

Bütün baskı araçlarını 96'da Ülker Sokak'ta, 2006'da Esat-Eryaman'da, Pürtelaş'ta, bugünlerde de Bornova Sokak'ta biz trans kadınlara yönelten iktidar; söz konusu transların yaşama, barınma, eğitim, ifade ve örgütlenme gibi hakları, etkinlik organizasyonları ve Onur Yürüyüşleri olduğunda ise uluslar arası sözleşmeler, anayasal haklar ve insan haklarını dinlemiyor, yasaklardan dem vuruyor ve adeta varlığımızı kriminalize ediyor! Her türlü organı ve aracıyla nefreti kurumsallaştıran bu faşizan iktidarın yansıması olarak, trans düşmanı uygulama ve kampanyalar devreye sokuluyor ve bizler sindirilmeye, susturulmaya, yalnızlaştırılmaya çalışılıyoruz.

Tekrar hatırlatıyoruz; biz direncimizi, Pürtelaş’ta, Bornova Sokak’ta, Küçük Bayram Sokak’ta direnen trans seks işçilerinden, Hande Kader’den, Zirve Soylu’dan, Hande Buse’den alıyoruz. Hafızamız Esat-Eryaman’a, siyah pembe üçgenlere dayanıyor. Buradayız, başlangıcından beri varız ve var olmaya devam edeceğiz. Ne yalnız ne de yanlışız!

Bizi yok sayanlara; yaşama, barınma, çalışma, eğitim, sağlık haklarımızı gasp edenlere itaat etmiyor, haklarımıza yönelik olan bu saldırılara karşı varlığımızı kutluyor ve mücadelemizi büyütüyoruz! Dayanışmamızla, mücadelemizle, neşemizle, öfkemizle, coşkumuzla translara yönelik nefretin karşısında durmaya, hayatlarımızı savunmaya devam ediyoruz. Bugün bizi seks işçisi olduğumuz için öldürenler, ahlakçı sisteme boyun egmedigimiz için bizi terorize edenler, makbul kadın dayatmasini kabul etmediğimiz için bizi toplumdan dışlamaya çalışanlar Hande'yi, Doski'yi, Rita'yı katledenlerden, Eylül'ü, Didem'i intihara sürükleyenlerden farklı değildir. Transları intihara sürükleyen mevcut sistem katlettiği her bir arkadaşımızın hesabını verecek. İntihara sürüklediğiniz ya da ölümüne intihar süsü verdiğiniz her bir arkadaşımızın hesabını soracağız.

Mevcut iktidar ve onun yan şubeleri hem oy toplamak için hem de faşizan uygulamalarına halk nezdinde meşru bir zemin oluşturabilmek için çocukları hedef almış durumda. Trans çocukların varlığını her fırsatta marjinalleştirerek toplumda bir algı yaratıyor ve atanmış cinsiyeti kutsanan çocuklarla dolu bir tabloda buluyoruz kendimizi. Bunun karşısında her fırsatta, olanca gücümüzle haykırmaya devam ediyoruz. Trans çocuklar vardır!

En temel haklarımıza yönelik tüm bu saldırılara boyun eğmiyoruz, bizi yok saymanizi kabul etmiyoruz. Dayanışmamızla, mücadelemizle var olmaya, nefretin karşısında durmaya, haklarımızı ve hayatlarımızı savunmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Alışın, buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz!

KATLEDİLEN TRANSLAR İSYANIMIZDIR