Tarih: 23.12.2019

Londra İş Mahkemesi’nin verdiği emsal Forstater Kararı Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi Başkanı Avukat Doçent Dr. Öykü Didem Aydın tarafından çevrilerek KaosGL.org’ta yayımlandı: Londra İş Mahkemesi’nin Forstater Kararı Ve Trans Dışlayıcı “Feminizm”: Bir Değerlendirme ve Karar Çevirisi

Forstater, “gender-critical görüşlerin” 2010 Eşitlik Yasası’nca korunduğunun kanıtlanabileceğini ve bu emsal kararın bir dönüm noktası olacağını söyledi. Mahkeme ise “gender-critical” görüşlerin 2010 Eşitlik Yasası kapsamında değerlendirilip korunamayacağını belirterek, başkalarının temel insan haklarıyla çelişen bu görüşlerin “demokratik bir toplumda saygı duyulmaya değer” bulunamayacağını söyledi. Forstater’ın, trans deneyime sahip kişilerin yasal haklarını görmezden gelme hakkına sahip olmadığını vurgulayan mahkeme; “yanlış cinsiyetlendirilmenin kişilere vereceği büyük acı”nın altını çizdi.
 
Davaya bakan hakim James Tayler “Davacının pozisyonu, Cinsiyet Tanıma Belgesi olsa dahi, trans kadınların kendilerini gerçek bir kadın olarak tanımlayamayacağı yönündedir. Demokratik toplumlarda böylesi görüşlere saygı duyulamaz” dedi:
 
“Davacı interseks halleri ve giderek mutlakiyetçilikten uzaklaşan biyolojik yaklaşımları görmezden geliyor. Davacının çekincelerinden biri, zarar görebilecek kadınların korunmasıydı. Ancak bu, biyolojik cinsiyetin sabit olduğu varsayımına dayandırılamaz”
 

Forstater Kararı Türkçeleştirildi

Londra İş Mahkemesi’nin verdiği emsal Forstater Kararı Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi Başkanı Avukat Doçent Dr. Öykü Didem Aydın tarafından çevrildi ve KaosGL.org’ta yayımlandı:
 
“Teşekkür: Sosyal Medya Sayfasında bu kararın Türkçeye çevrilmesi gereği için çağrıda bulunan Beren Azizi’ye (1) ve yazıyı yayınlayan Kaos GL’ye şükranlarımı sunarım.
 
Giriş ve karara dair:
Londra İş Mahkemesinin, trans dışlayıcı ve transfobik tweetler atan ve bu nedenle Fellow olarak ziyaret ettiği Küresel Kalkınma Merkezi’nin Avrupa Birimi’nde işe alınmayan Maya Forstater’in Merkez, Avrupa Birimi ve Merkezin Başkanına karşı açtığı inanç ve cinsiyet ayrımcılığı davasında verdiği karar pek çok açıdan son derece önemli. Zira Forstater kendisini feminist olarak tanıtıyor ama “trans kadınlar, kadın değildir.” diyordu. Oldukça sert tweetleriyle tanınan Forstater bu tweet’lerinde çeşitli trans kadınlara doğrudan ve kişisel tahkirlerde de bulunmuştu: “Bunce 'kadın olarak maskeli balo yapmıyor', haftanın bir kısmını elbise giyerek ifade etmeyi seven bir adam”. Genel olarak trans dışlayıcı feminizm adı verilen anlayışı konuşma, mektup, tutum ve sosyal medya açıklamalarında yoğun bir şekilde işlemiştir.
 

“Mahkeme, oldukça incelikli ve yetkin bir yaklaşım göstermiştir.”

Mahkeme, Forstater’in Cinsiyet Eşitliği Kanununa göre tanınabilecek bir inancı olmadığına hükmederken, davayı değerlendirmede ve argümentatif şemayı ortaya koymada oldukça incelikli ve yetkin bir yaklaşım göstermiştir. Son derece önemli ve bir argümentasyon rasyonalizmi şahaseri bir karar önemli bir belge olarak ileride hep değerlendirilecek müthiş saptamalar içeriyor. Aynı zamanda sıcak, mütevazı ve terminoloji ile her türlü insani duyarlığı hissettiriyor. Yaşasın Yargıç Tayler!”
 
Kararın tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek adını Alain Berliner’in yönettiği ve erkek bedeninde doğmuş bir kız çocuğun hikayesinin anlatıldığı Pembe Hayat (Ma vie en rose, 1997) adlı filmden almıştır.

BİZE YAZIN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

0312 433 85 17

0312 433 85 18

0532 462 17 05

bilgi@pembehayat.org