Tarih: 2.12.2019

Pembe Hayat Derneği tarafından hazırlanan Trans Çalışmaları Protokolü, 20 Kasım etkinlikleri sırasında düzenlenen tören ile 12 LGBTİ+ örgütü tarafından imzalandı.

Pembe Hayat Derneği tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Haftası etkinlikleri Ankara ve İstanbul olmak üzere 2 şehirde toplamda 14 etkinlikle gerçekleşti. İngiltere merkezli ve Türkiye’de de kendine yer edinmeye çalışan TERF (Trans Dışlayıcı Radikal Feminizm) tartışmalarını merkezine alan etkinlik programı, her alandan trans aktivistleri bir araya getirerek trans dışlayıcı tüm politikalara karşı toplu olarak söz üretti.
 
Programın ikinci gününde yer alan “Trans Çalışmaları Protokol Töreni”, LGBTİ+ örgütlerinin de katılımı ile Ufunet Kelavgil’in sunumuyla gerçekleşti. 12 LGBTİ+ örgütünün imza attığı protokol metni, LGBTİ+ örgütlerini trans hakları alanında çalışmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Hazırlanan protokol metni şu şekilde:
 
1.        Kaynağı nereden olursa olsun, var olunan her alanda her türlü transfobiyle etkin mücadele edileceğini; bu mücadelenin LGBTİ+ aktivizmi yürütülen tüm alanları ve muhatap olunan diğer alanları da kapsadığını;
2.        Özel olarak feminist mücadele alanında türlü formlarda karşılaşılan ve Trans Dışlayıcı Radikal Feminizm (TERF) olarak adlandırılan transfobik kişi, kurum ve odaklarla etkin mücadele edileceğini;
3.        Çalışma yürütülen alanlarda karşılaşılabilecek transnormatif eğilimlere (sınıf, etnisite, yaşanılan coğrafi bölgenin kültürel özellikleri, trans bireyin atanmış cinsiyeti üzerinden  devam eden toplumsal baskı -örneğin atanmış cinsiyeti kadın olan trans erkeklerin ya da non binary transların maruz kaldığı baskıların lgbti+ ve trans komünitelerde yok sayılması ya da görmezden gelinmesi vs-) yönelik dönüştürücü aktivizmin tüm enstrümanlarından yararlanılacağını; trans oluşun devlet, tıp ya da toplum tarafından tanınan sadece trans kadınları ve trans erkekleri değil bu iki kategorinin arasında ve dışında kalan trans skalasını da kapsaması gerektiğini; ameliyat, hormon vs alımının olumsuzlanmayışı ve desteklenmesi kadar bu yolları devletin ya da tıbbın değil, kendi kurguladığı biçimde yürümek isteyen non binary transların bu protokol ile birlikte diğerleri kadar eş kapsanacağını; ihtiyaç halinde trans öz örgütlerinden dayanışma talep edileceğini;
4.        Örgüt işleyişinde ve faaliyet alanlarında trans görünürlüğünü gözeten bir tutum içerisinde olunacağını;
5.        Karar alma ve uygulama süreçlerinde trans özneleri gözeten ve trans öznelerin söz hakkını önceleyen bir anlayışın ilkeselleştirileceğini;
6.        Trans var oluşlara yönelik her türlü ayrımcı tutum ve davranışa karşı etkin mücadele edileceğini;
7.        Faaliyet yürütülen alanlarda ve örgütsel işleyiş mekanizmalarında transların istihdamını önceleyen bir anlayışın hakim kılınacağını;
8.        Trans üye, gönüllü ve çalışanların faaliyet yürüten/yürütecek olan trans öz örgütleriyle temasının önünün açılacağını, teşvik edileceğini;
9.        Faaliyet yürütülen alanlarda transların karşı karşıya kalabileceği her türlü hak ihlalinin raporlanarak trans öz örgütleriyle paylaşılacağını;
10.      Üye, gönüllü ve çalışanların trans farkındalıklarının artırılmasına yönelik her türlü faaliyetin hayata geçirileceğini;
11.      Düzenlenecek etkinliklerin trans seks işçilerinin katılımını kolaylaştıracak saatlerde organize edileceğini;
12.      Seks işçisi transların dışında çalışma hayatında var olan diğer transların da örgütlülük ve katılımının gözetilerek teşvik edileceğini;
13.      Faaliyet yürütülen bölgedeki hapishanelerde bulunan trans mahpuslarla dayanışma gösterileceğini, iletişimin sürekli kılınacağını ve ihtiyaç olması halinde trans öz örgütleriyle işbirliğine gidileceğini; bunun bir kültür haline getirileceğini;
14.      Transfeminizm çalışmalarının derinleştirilerek bu konuda etkinlikler düzenleneceğini ve ihtiyaç halinde trans öz örgütleriyle işbirliğine gidileceğini;
15.      İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde yaşamayan translar için kendi yaşadıkları yerlere özgü kültürel kodları da çeşitleyebildikleri sosyal, kültürel ve sanatsal iletişim ağlarının kurulması; bahse konu transların birbirleriyle dayanışması yönünde ön açıcı olunacağını;
16.      Trans varoluşları odağına alan her türlü konuda yapılacak etkinliklerde ihtiyaç halinde trans öz örgütleriyle işbirliğine gidileceğini;
taahhüt ederiz.
 

“İmzalamayan örgütleri acilen imzacı olmaya davet ediyoruz.”

Törenin açılışını yapan Ufunet, trans çalışmaları alanında hazırlanan protokol metninin LGBTİ+ Meclisi’nin bir çıktısı olduğunu söylerken, imzacı olmayan LGBTİ+ örgütlerinin, trans çalışmaları alanında teşvik amacıyla düzenlenen bu protokol metnini bir an önce imzalamaları için çağrıda bulundu.
 
İmzalayan örgütler:
LİSTAG

Çanakkale LGBTİ+ İnisiyatifi

LADEG+

Denizli LGBTİ+ İnisiyatifi

Şişli Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi

BÜLGBTİ+

Kocaeli LGBTİ+ İnisiyatifi

Hevi LGBTİ Derneği

Özgür Renkler Derneği

İstanbul Onur Haftası Komitesi

Boysan’ın Evi

Muamma LGBTİ+ Derneği

Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek adını Alain Berliner’in yönettiği ve erkek bedeninde doğmuş bir kız çocuğun hikayesinin anlatıldığı Pembe Hayat (Ma vie en rose, 1997) adlı filmden almıştır.

BİZE YAZIN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

0312 433 85 17

0312 433 85 18

0532 462 17 05

bilgi@pembehayat.org