Tarih: 2011-06-11

Kaos GL Derneği, Kaos GL İzmir Oluşumu, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği, MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu ve Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği’nden oluşan LGBTT Bireylerin İnsan Haklarını İzleme ve Hukuk Komisyonu 07 Şubat 2008 tarihinde basın açıklaması yapmıştır.

LGBTT HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR!

LGBTT Bireylerin İnsan Haklarını İzleme ve Hukuk Komisyonu’nun hazırladığı ‘LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu 2007’ ile görmeyenlere, duymayanlara ve bilmeyenlere sesleniyoruz.

Ülkemizde lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transeksüel (LGBTT) olmak suç olmadığı halde yıllarca “suçlu” muamelesi gördük. Sırf cinsel yönelimimizden ve cinsiyet kimliğimizden dolayı LGBTT bireyler olarak temel insan haklarından mahrum bırakıldık ve her türlü ayrımcılığa maruz kaldık. İfade ve örgütlenme hürriyetlerimiz “genel ahlak” ablukası ile kuşatıldı. Baskılandık, engellendik, dergilerimize, derneklerimize dava açıldı ve devam eden dava süreçlerinin yanında halen engellemeler sürüyor.

Sırf cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerimizden dolayı işe alınmıyor, çalıştığımız işlerden atılıyor, mesleklerimizden men ediliyoruz, eğitim hakkımız engelleniyor, yaşam hakkımız gasp ediliyor, şiddete maruz kalıyoruz, öldürülüyoruz. Bizi öldürdükleri için mahkemeler katillerimize ceza indirimi sunuyorlar.

Yaşadığımız bu ayrımcılık ve insan hakları ihlallerine karşı LGBTT örgütleri olarak yıllardır mücadele veriyoruz; basın açıklamalarımızla kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyor, yetkilerini kötüye kullananları, seyirci kalanları protesto ediyor, yaşananları kınıyoruz. Ancak sonuç ortada, sözlerimiz dikkate alınmıyor, yaşamlarımız değersizleştiriliyor. Yine üç maymunu oynamaya devam edenler için, şimdi de bize yaşatılanları belgeleri ile basına ve kamuoyuna sunuyoruz.

‘LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu’

Kaos GL, Kaos GL İzmir, Lamdaistanbul, MorEL Eskişehir ve Pembe Hayat’tan oluşan LGBTT Bireylerin İnsan Haklarını İzleme ve Hukuk Komisyonu olarak, 2007 yılı boyunca lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel bireylere yönelik hak ihlallerini belgeleme ve raporlama çalışmasını yürüttük. Medya takibi ve komisyon üyesi dernek ve inisiyatiflerimize yapılan başvurulara dayanarak hazırlanan bu rapor ‘LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu 2007’ adıyla yayımlanmış bulunuyor.

Komisyon olarak, bu raporla birlikte, bundan sonra da devam edecek olan çalışmalarımızla hazırlanacak olan “LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu”nu her yıl düzenli olarak milletvekillerine ve insan hakları alanında çalışan kurum ve kuruluşlara göndereceğiz.

LGBTT BİREYLERİN İNSAN HAKLARINI İZLEME VE HUKUK KOMİSYONU:

Kaos GL Derneği, Kaos GL İzmir Oluşumu,Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği, MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
 

Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek adını Alain Berliner’in yönettiği ve erkek bedeninde doğmuş bir kız çocuğun hikayesinin anlatıldığı Pembe Hayat (Ma vie en rose, 1997) adlı filmden almıştır.

BİZE YAZIN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

0312 433 85 17

0312 433 85 18

0532 462 17 05

bilgi@pembehayat.org