Tarih: 5.11.2018

Fotoğraf: Muamma LGBTİ+ Derneği basın toplantısından.

Muamma LGBTİ+, dernekleştiğini duyurmasının ardından İnsan Hakları Derneği Mersin şubesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Yaklaşık bir yıldır Mersin’de aktif faaliyet yürüten Muamma LGBTİ+ İnisiyatifi geçtiğimiz günlerde bir açıklama ile dernekleştiğini duyurmuştu. #3Gün3Gece hashtagi ile dernekleşmesini kutlayan inisiyatif, aktivistlerin gönderdiği kutlama videoları ile sosyal medyada kampanya başlatmıştı.
 
Pembe Hayat’ın iletişime geçtiği Muamma LGBTİ+ Derneği aktivisti Gizem Derin heyecanını şöyle paylaşmıştıı:
“Yaklaşık bir yıllık inisiyatif döneminden sonra dernek olma kararı vererek bir hazırlık sürecine girmiştik. Birkaç hafta önce başvurumuzu yaptık. 1 Kasım 2018 tarihinde resimli yazı geldi ve artık derneğiz. Heteroseksizm, ataerki, kapitalizm ve homo/bi/trans/artı fobi ile mücadeleyi sürdüreceğiz. LGBTİ+’lara yönelik hak ihlallerini görünür kılarak bu ihlalleri ile mücadele edecek politikaları üretmek niyetindeyiz. Muamma LGBTİ+ Ocak ayına kadar bir yandan örgütlenmeye-örgütlemeye devam ederken LGBTİ+ politika yapma ilkelerini kendi içimizde işleterek olgunlaştırmaya çalışacağız.”
 

“Yolumuza Muamma LGBTİ+ Derneği olarak devam edeceğiz.”

Geçtiğimiz Cuma günü İHD’nin Mersin şubesinde bir basın toplantısı gerçekleştiren Muamma LGBTİ+ Derneği, egemen kültürün iktidar biçimlerine, anti-demokratik işleyiş yöntemlerine sahip bir derneğin çatısı altında bulunmanın imkânsızlığı karşısında mücadelelerinin başka alanlarda devam edeceğini duyuran dernek, şunları ekledi:
“Bugün en başta yaşam hakkımıza ve onurumuza sahip çıkmanın uğraşını verirken başka bir örgütlenme ve mücadele anlayışının pratiğinin, muhalefet ve örgütlenme alanlarımızda ki yapısal iktidar anlayışına karşı eleştiri-özeleştiri mekanizmalarıyla kurulacağına inanıyoruz.”
 
“Heteroseksizm ve patriarkal düzenin karşısında herkesin eşit yurttaşlık hakkına sahip olduğunu kavrar ve böyle bir dünyayı amaçlarız.”
 
“Sınıf, etnisite, cinsiyetçilik, sömürgecilik konuları ile insan ve doğanın hak ve özgürlüklerinin LGBTİ+ politikalarının ayrılmaz birer bileşeni olduğunu bilir ve tüm bu alanlarla ortak mücadele yürütmeyi hedefleriz.”
 
“Bizlere atfedilen cinsiyet rollerini ve beraberinde geliştirilen dayatmaları reddederken, kendi varoluşumuzla ilgili söz hakkının yalnız bize ait olduğunu;  yasalar, kurumlar, otorite, baskı, yaftalar, kurallarla kimliklerimizin bizim adımıza tayin edilemeyeceğini savunuruz.”

Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek adını Alain Berliner’in yönettiği ve erkek bedeninde doğmuş bir kız çocuğun hikayesinin anlatıldığı Pembe Hayat (Ma vie en rose, 1997) adlı filmden almıştır.

BİZE YAZIN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

0312 433 85 17

0312 433 85 18

0532 462 17 05

bilgi@pembehayat.org