Altuntaş'ın Twitter'daki Nefret Söylemi Kamu Denetçiliği'nde

Geçtiğimiz aylarda, eski Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı ve hala aktif TİHEK üyesi Mehmet Altuntaş, Uluslararası Af Örgütü'nün İstanbul Onur Yürüyüşü'ne dair paylaştığı paylaştığı bir tweetin altında, 'Onur mu ne onuru, ne aşkı! Aşk iki ayrı cins arasında olur.' İfadelerinde bulundu. 'İlahi yaratılış da doğa da bunu söyler. Bu bir gericiliktir' diyerek nefret söylemine devam eden Altuntaş, eşcinselliği 'doğaldan geriye, ilkelliğe doğru dönüş' olarak tanımlayarak sözlerini sürdürdü.
 
İstanbul Onur Yürüyüşü'ne dair paylaştığı homofobik söylemler nedeniyle Pembe Hayat Derneği, TİHEK üyesi Mehmet Altuntaş'ı Av. Emrah Şahin eşliğinde Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayet etti.
 

'Altuntaş'ın söylemleri TİHEK amaçlarına uymuyor!'

Konuya dair açıklama yapan Pembe Hayat'ın Hukuk Departmanı'ndaki Av. Emrah Şahin, Av. Nazlıcan Demir ve Av. Betül Aydemir, hazırladıkları başvuruyla ilgili TİHEK'in amaçlarında yazılanı hatırlatarak Altuntaş'ın söylemlerinin buna ters düştüğünü bildirdi:
 
'Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda Kurumun amaçları arasında -insan haklarını korumak ve geliştirmek, kişilerin eşit muamele görmesini sağlamak- bulunmaktadır. Yine kurumun amaçları arasında "Ayrımcılık ile Mücadele" etmek vardır. Ancak bu görev ve amaçlarla bezenmiş bir Kurumun, yapılan başvuruların karar merciinde olan kurul üyesinin eşcinsellik hakkında ayrımcı söylemlerde bulunması, TİHEK'in güvenilirliği konusunda kuruluş aşamasında dahi ortaya çıkan şüpheleri daha da artırmaktadır.
 

'İyi yönetim ilkelerine açıkça aykırı bir tutumdur.'

"Eşcinsel olduğu için ayrımcılığa uğrayan vatandaşlarımız, bu gerekçeyle TİHEK kurul üyesinin eşcinsellik hakkındaki olumsuz görüşlerini bilerek adil bir karar bekleyebilir mi' Bu sorunun sorulduğu noktada artık o kurumun da güvenilirliğinden bahsedilemez. Biz de derneğin Hukuk Departmanı olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayetimizi yaptık ve iyi yönetim ilkelerine açıkça aykırı olan bir tutuma karşı örnek teşkil edecek olumlu bir karar bekliyoruz"