'Transların Öğrenilmiş Çaresizliği'

'İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Başak Eryılmaz, "Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Transseksüellik" konulu yüksek lisans tezi hazırladı.'